MEDICAL Expo שמחה להודיע על כנס עדכון בתרופות והתוויות חדשות- כנס העדכון לרופאי הקהילה.  

המחקר הרפואי מניב אמצעי אבחון וטיפול חדשים במגוון תחומי הרפואה, על כן, נדרש כיום  הרופא להתעדכן באופן שוטף על מנת שיוכל להציע למטופל את הרפואה המתקדמת ביותר.

רופא הקהילה מהווה את הכתובת הראשונה אליה פונה המטופל והוא זה המלווה אותו לאורך כל הדרך. ככזה, נדרש גם הרופא הראשוני – הנתפש בעיני המטופל כדמות סמכותית, מקצועית וקרובה - להתמצא ולהתעדכן בדרכי אבחון והדמייה חדשות, בתרופות חדשות, בדרכי מתן של תרופות ובניתוחים מתקדמים בתחומים רבים -  כדי שיוכל לייעץ, להפנות, לכוון ולעתים קרובות אף להרגיע. 

מטרת כנס זה היא להציג טכנולוגיות ותרופות חדשות לאיתור וטיפול בחולי סוכרת, בהמטולוגיה, באונקולוגיה ובטרשת נפוצה – אחדות מהמחלות אותן "פוגש" הרופא בתכיפות במרפאתו. אנו מקווים שתמצאו בכנס זה עניין רב ומידע הנחוץ לכם בעבודתכם היום-יומית.


נשמח לראותכם.

יו"ר הועידה:

ד"ר ניקי ליברמן, ראש אגף רפואה, חטיבת הקהילה, שירותי בריאות כללית