MEDICAL Expo בשיתוף ביה"ח מאייר לילדים שמחים להודיע על ועידת הצפון לרפואת ילדים ע"ש ד"ר רים ג'יוסי ז"ל.

הוועידה תעסוק בהיבטים שונים בתחום רפואת הילדים, תוך שימת דגש על מחלות ומדדים הקשורים בהתפתחות התקינה ועל מחלות נפרולוגיות. המרצים הינם רופאים מומחים בתחומם.
ניהול סיכונים ברפואת ילדים נחוץ לצורך זיהוי סיכונים העלולים לפגוע בבריאות הילד במהלך התמודדות עם מחלות, מגפות, תאונות ואסונות, תוך נסיון למנוע את הישנותם. תהליך ניהול הסיכונים, מטרותיו הינן שיפור איכות הטיפול הרפואי, ומניעת סיכונים מפני תביעות רפואיות.

במהלך היום, נדון במצבים בהם נחשפים רופאי ילדים למצבים הדורשים קבלת החלטות בתנאים של אי ודאות, כחבלות אצל ילדים המצריכות פינוי למיון; טעויות תרופתיות; ומחלות חום חוזרות – וננסה להגדיר קוים מנחים לפעולה.

בהמשך, נתמקד בסוגיות נוירולוגיות-התפתחותיות: Apgar Score בלידה כמדד פרוגנוסטי אמין להתפתחות תקינה בעתיד; חשיבות השמירה על ערכים תקינים של ויטמין D בילדים; אוטם מוחי ) CVA ( בפעוטות וילדים; עדכונים במחלות עצב/שריר אצל ילדים.

מושב נוסף ייוחד לבעיות נפרולוגיות שחלקן אינן שכיחות בילדים, כמו אבני כליה בילדים; רמת האשלגן בדם כסמן למחלות טובולריות; רפלוקס בדרכי השתן ותסמונת המוליטית-אורמית בלתי טיפוסית.

אנו מקוים שתפיקו מיום זה את מירב הידע הדרוש לכם בעבודתכם.

יו"ר הוועידה
פרופ' נעים שחאדה, מנהל מחלקת ילדים א', ביה"ח מאייר לילדים, מנהל המרפאה לסוכרת ילדים ומתבגרים, הקריה הרפואית, רמב"ם חיפה

נשיא הוועידה

פרופ' עמוס עציוני, מנהל ביה"ח מאייר לילדים, הקריה הרפואית, רמב"ם חיפה