לא מכבר, לאחר פגישות רבות ודיונים ארוכים פורסם הרכב סל התרופות לשנת 2011. כבכל שנה, שקדה ועדת הסל על הרכבת רשימת תרופות מעודכנת אשר תענה על מירב הצרכים והדרישות של אזרחי מדינת ישראל.

את הרשימה הזו מתרגם הרוקח העומד מעבר לדלפק לניפוק והדרכת המטופל באופן המעשי. הוא הגורם המתווך בין הרופא למטופל וככזה, עליו להתמצא בתרופות חדשות ובפרוטוקולים המעודכנים; להסביר, להדריך ולהשלים את המידע הנחוץ למטופל אודות אינטראקציה בין תרופות, אופן לקיחת תרופות ובדיקות נדרשות.

בכנס זה נתייחס לסל התרופות החדש מכמה היבטים: נבחן את השיקולים האתיים המעורבים בקבלת התרופות לסל, נכיר את הנושא של פשיעה פרמצבטית על כלל היבטיו, וכתמיד, נציג פריצות דרך בפרמקולוגיה ותרופות חדשות אשר נכנסו לסל. בנוסף, נדון ביישום חוק מרשם רוקח במערכת הבריאות בקהילה, אשר יטיל אחריות רבה על כתפי הרוקח, אחריות, הנראית טבעית לחלוטין בקרב רבים מהעוסקים בתחום.

במהלך החלק הפרמקולוגי של היום יינתן דגש על תרופות לקרישת דם ותרופות המטולוגיות והמטו-אונקולוגיות.


מצפים לראותכם.

יו"ר הוועידה: ד"ר שמואל קלנג, מנהל המחלקה לפרמקולוגיה והמחלקה לרוקחות, שירותי בריאות כללית

 

בין המציגים

 • GSK
 • תרו
 • אוונטיס
 • מדיסון
 • רפא
 • לילי
 • רוש
 • נוברטיס
 • טבע
 • ניאופארם
 • באייר
 • סרונו
 • נובו