Bio Events שמחה להודיע על הכנס השנתי לאיכות ורגולציה בפארמה וציוד רפואי.

הכנס יתקיים ב-25 בפברואר 2015 במלון דיוויד אינטרקונטיננטל ת"א בין השעות 0830-1700.

הכנס יעסוק בהיבטים שונים הקשורים בתחום הפארמה והאביזרים והציוד הרפואי: פיתוח אביזרים, רוגלציה ורישום, ניהול פרויקטי,
שיווק והפצה ועוד.

במהלך הכנס נתמקד בנושאים אלה ואחרים:

 • חשיבות פארמקוויג’ילנס בישראל – סיכום שנתיים של פעילות
 • סקירה ומגמות אמ“ר בישראל בתרופות ובציוד רפואי
 • נהלים חדשים, כחלק מראיה אסטרטגית כוללת של משרד הבריאות
 • פרמקוויג'ילנס ושיווק
 • האחריות המשפטית של מחלקת הרישום בחברות התרופות לאור הנהלים החדשים
 • אתגרים ייחודיים ברגולציה של טיפולים תאיים
 • תקן EN/IEC 60601-1- בטיחות חשמלית למכשור רפואי, עדכונים ושאלות נפוצות
 • תקנות REACH & ROHS וביצוע מבדקי פתע
 • יישום תקני GS1 בתעשיית ה- healthcare ותקינת ה-Device Identification (UDI) legislation של ה-FDA
 • ניהול פרויקטים באווירה הרגולטורית הנוכחית
 • הודעה על שינויים ויחסי הגומלין בין הרשויות ליצרן
 • (Own Brand labeling (OBL, נציגי מכירות והפצה של מכשור רפואי

כמו כן יתקיימו סדנאות בנושא מענקי פיתוח לחברות במדעי החיים

נשמח לראותכם.