MEDICAL Expo שמחה להודיע על כנס העדכונים לאסתמה, אלרגיה ומחלות ריאה לרופאי הקהילה.
הכנס יתקיים ב-8 בינואר 2020 במלון דניאל הרצליה בין השעות 08:30-14:30.

בעשור הראשון של המאה ה-21 חלו חידושים בתחום הטיפול במחלות ריאה, באלרגיה ובאסתמה לאור ההתקדמות בהבנת המנגנונים הגורמים להתפתחות מחלות אלו. טכנולוגיות מתקדמות הוכנסו לשימוש וחולים רבים נהנו מהארכת חיים ומשיפור איכותם.

עם זאת, שיעור החולים לא רק שאיננו פוחת, אלא אף עולה והדבר מצריך המשך מחקר אינטנסיבי, פיתוח דרכי מתן נסבלות של תרופות, התאמת הטיפול המיטבי לחולה ובמקביל – נקיטת דרכי מניעה אפשריות.

בכנס יוצגו עדכונים בטיפול, תוך התמקדות במסגרת הטיפול בקהילה.

בין הנושאים אשר יוצגו בכנס:

  • הנחיות חדשות לטיפול באסתמה GINA2019  
  • נזלת אלרגית ואסתמה
  • אסתמה קשה,
  • COPD : מניעה וטיפול

 

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס:
פרופ' אורן פרוכטר, מנהל מחלקת ריאות וטיפול נמרץ נשימתי, המרכז הרפואי ע"ש וולפסון, חולון