MEDICAL Expo שמחה להודיע על כנס כללית לתרופות ביולוגיות וביוסימילארס - מה צופן לנו העתיד?

תרופות ביולוגיות דומות (Biosimilars) נמצאות בשימוש במחלת הסוכרת, במחלות ממאירות, במחלות מפרקים ובמחלות אחרות. קצב המחקר והפיתוח שלהן נמצא בצמיחה מתמדת. בשל כך, מתעוררת מודעות רבה להיבטים שונים הכרוכים בפיתוח, ייצור ושימוש בהן.

בכנס זה נדון בהיבטים שונים של נושאים מרכזיים הקשורים ל-Biosimilar, ביניהם:

  • מדיניות משרד הבריאות בנוגע לתרופות ביוסימילאר
  • תרופות ביולוגיות - האם הן הופכות לגרסה ביוסימילארית של עצמן?
  • מיתוסים בביוסימילארס - נכון או לא נכון
  • פרדיגמה טיפולית במחלות מעי דלקתיות
  • תרופות מקור וביוסימילאר בתחום האונקולוגיה
  • מחקר Nor-Switch ומה אפשר ללמוד ממנו

 

בנוסף, נקיים פאנל בנושא מהפיכת תרופות הביוסימילאר בעולם בהשתתפות נציגים מתחומים שונים.

 

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס:
פרופ' ארנון כהן,
מנהל מחלקת מדידת איכות ומחקר, הנהלה ראשית, שירותי בריאות כללית