הכנס השנתי השביעי של עמותת "מהיום – הפורום לאורח חיים בריא בישראל" – מימוש מסקנות ועדת האסדרה של משרד הבריאות

רקע

עמותת מהיום פועלת להנחלת אורח חיים בריא ברמה הלאומית, העירונית והאישית. הפורום נלחם במגיפות ע"י נקיטת פעולות הסברתיות וכן פעולות קונקרטיות אל מול מוסדות שלטון וחינוך, הרשויות המקומיות וארגונים עסקיים, זאת במטרה להביא לשינוי אורחות חיים וסדרי עדיפויות ע"י יצירת סביבה תומכת אשר תסייע לפרט לאמץ את אורח החיים הבריא. כמדי שנה במהלך אירועי חודש הסוכרת בנובמבר תקיים העמותה כנס שנתי.

מטרות הכנס

1.        בחינת סטאטוס יישום המלצות ועדת האסדרה של משרד הבריאות.

2.        העלאת הצעות לתיקונים ותוספות למסקנות הועדה.

3.        הצגה וחיזוק מעמד הגופים הנלווים שהעמותה הקימה השנה – השדולה בכנסת ואחודת
        הארגונים.