MEDCAL Expo שמחה להודיע על הכנס השנתי של עמותת מהיום לאורח חיים בריא ומניעת סוכרת

עמותת מהיום פועלת לקידום אורח חיים בריא ומניעת סוכרת, באמצעות העלאת המודעות לתזונה בריאה ושילוב פעילות גופנית בשגרת החיים היומית.

הכנס מתקיים השנה בסימן רתימת הציבור למהפכת הבריאות בישראל ובנוכחות ח"כ הרב יעקב ליצמן, שר הבריאות.

במהלך הכנס נקיים פאנל שיעסוק בדרכים אפשריות לרתום את הציבור בישראל למהפכת הבריאות, בהשתתפות נציגים מהכנסת, ממשרד הבריאות, מהתחום האזרחי-חברתי  ומהוועד האולימפי.

בסיום הערב יחולק שי בריא למשתתפים.    

נשמח לראותכם.

פרופ' איתמר רז, נשיא עמותת מהיום, יו"ר המועצה הלאומית לסוכרת         

איילת מייזנר, מנכ"לית עמותת מהיום