MEDICAL EXPO שמחה להודיע על כנס רופאי הקהילה לטרשת עורקים ויל"ד.
הכנס יתקיים ב-30 בנובמבר 2016 במלון דניאל הרצליה בין השעות 08:30-15:00.

במהלך הכנס נדון בגורמים לטרשת עורקים ויתר לחץ דם, באמצעי ההדמייה, שיטות האבחון והגישות השונות לטיפול בשתי המחלות. כמו כן יוצגו מחקרים חדשים וטיפול במחלות משיקות.

בין הנושאים בהם נעסוק:

 • מחקר ה-LEADER           
 • מחקר ה-EMPA REG
 • טרשת עורקים בסוכרתיים                                                                           
 • הדמייה בסוכרתיים                                                                                  
 • דיסליפידמיה סוכרתית    
 • חסימת PCSK9 -   הלהיט החדש בטיפול במחלות טרשתיות
 • טיפול בנוגדי טסיות בחולים סוכרתיים 
 • הארסנל הטיפולי של הרופא לטיפול במחלת ההשמנה
 • טיפול ביל"ד בקשישים
 • הגישה לבירור יל"ד שניוני                                                                           
 • טיפול בילד בחולה עם CKD          
 • Lp(a) - עבר, הווה ועתיד    
 • טיפול בכולסטרול גבוה                                                      


נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס:
פרופ' הילה קנובלר,
מנהלת היחידה למחלות מטבוליות וסוכרת המרכז הרפואי קפלן, רחובות