MEDICAL Expo שמחה להודיע על הכנס הישראלי ל- MARKET ACCESS

הכנס יתקיים ב-4 בפברואר 2019 במלון דיוויד אינטרקונטיננטל ת"א בין השעות 08:30-14:30 


במהלך הכנס נדון בהיבטים שונים של מימון ציבורי וביטוחי של תרופות וטכנולוגיות רפואיות בישראל. עוד נדון  בעדכון השנתי של סל התרופות, סיכום ועדות הסל בעבר, הסכמי חלוקת סיכון, תרופות מצילות חיים ועוד.

הכנס מיועד לבכירים ממשרד הבריאות, קופות החולים, בתי חולים, מנהלי חברות, אנשי שיווק, מנהלי מוצרים, מנהלי ניסויים קליניים, אנשי מרקט אקסס, רגולציה, מנהלים רפואיים וכל העוסקים בתחום התרופות בשלב שלאחר סיום הפיתוח.

בין הנושאים אשר יוצגו בכנס:

  • עדכון הסל בישראל - סוגיות, מגמות ומבט לעתיד: 
  • סוגיות בדיוני ועדת הסל 2019; פאנל - סיכום 20 שנות ועדת הסל: הישגים, אתגרים, מגמות ומבט לעתיד
  • הסכמי חלוקת סיכון ומודלים מסחריים חדשניים: סוגיות משפטיות בהסכמי חלוקת סיכון
  • פאנל: הסכמי חלוקת סיכון/גידור/"תשלום על הצלחה" - עבר, הווה ועתיד
  • הממשק בין תהליכי רישום ותהליכי הכללה בסל; ועדת השב"ן - תרופות מצילות חיים

 

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס:
ד"ר מורדי רבינוביץ',

מנכ"ל מ.ר. סל לבריאות שירותי ייעוץ; לשעבר מנהל המחלקה למדיניות טכנולוגיות רפואיות במכבי שירותי בריאות