MEDCAL Expo שמחה להודיע על הכנס השנתי לסיעוד אונקולוגי.
הכנס יתקיים ב-18 במרץ במלון לאונרדו סיטי טאואר ר"ג.

חולי הסרטן חווים התמודדויות פיזיות, נפשיות ובירוקרטיות לאורך כל שלבי המחלה. לאחות האונקולוגית תפקיד מפתח בזיהוי והערכת צורכי המטופל ומשפחתו מרגע האבחון הראשוני ולכל אורך המסע בשלבי המחלה, תוך ראייה הוליסטית, רגישות ואמפתיה, איזון סמפטומים, בקרה על היענות לטיפול ושילוב צוות רב מקצועי. האחות דמות מפתח בריכוז וניהול הטיפול בחולי סרטן. שותפה בבניית תוכנית הטיפול על מנת לסייע למטופל ומשפחתו בתהליך ההתמודדות וההסתגלות למחלה/ החלמה.

האחות המטפלת בחולה האונקולוגי פנים מול פנים או בשירותי בריאות מרחוק נדרשת, לצד מתן הטיפול שהותווה על ידי האונקולוג, למתן מידע, תמיכה רגשית, הדרכה מבוססת ראיות, מעקב ומניעת סיבוכים, בקרה והעצמת המטופל ומשפחתו. האחות האונקולוגית ממלאה את תפקידה בנאמנות ובאמנות, ממזגת בעבודתה מקצועיות, אמפתיה, חמלה ויכולות תקשורת גבוהות.

בכנס זה נעסוק במרכזיות חולי הסרטן במסע\משא, תוך התמקדות בתפקיד האחות בטיפול בחולה האונקולוגי בכל אתרי הטיפול: קהילה, בי"ח, מוקד אונקולוגי, בשלבי המחלה ובשלבי החיים השונים. נעסוק, בין היתר, בנושאים אלה:

נציג את פרויקט העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי העוסק בטיפול פומי לחולים אונקולוגיים; נעמוד על חשיבות ואופן קיום רצף טיפולי בחולי סרטן –סיפור אישי של אחות; נתאר את הטיפול וניהול הטיפול בחולות עם אפיניטור; נציע דרכים למניעת הקאות ובחילות בעקבות טיפול כימותרפי; נסקור אופן מתן תרופות מתוחכם כאמצעי להתמודד עם כאב אונקולוגי; נשתף בדרכי טיפול והתמודדות עם מתבגרים צעירים; נציע דרכי תקשורת עם מטופלים בסוף החיים. כמו כן, נציג את אקספרטה, אפליקציה המיועדת למטופלים האונקולוגים ולסיום, נקיים פאנל בנושא קבלת החלטות משותפת.

נשמח לראותכם,

יו"ר הכנס: 
מלי קושא, שרותי בריאות כללית