MEDICAL Expo שמחה להודיע על הכנס השנתי לעדכונים במחלות נדירות

כנס זה מוקדש למחלות נדירות אשר חלקן "סובלות" במקרים רבים מחוסר מודעות כללית בציבור וממחסור בתקציבי מחקר ופיתוח, אשר עשויים להתבטא באבחון מאוחר של מחלה ובהיעדר טיפול יעיל בה.

במהלך הכנס יוצגו עדכונים בטיפול ובאבחון במחלות נדירות תוך התמקדות במחלת גושה כמודל.

בכנס יוצגו הנושאים הבאים:

מחלת גושה כמודל למחלות נדירות: מחלת גושה - ביטויים קליניים וגישה טיפוליות; מעורבות העצמות במחלת גושה - היבטים אורטופדיים; אבחון טרום לידתי וטרום השרשתי; המפגש בין גושה כמחלה נדירה ופרקינסון כמחלה נפוצה; גושה ופרקינסון במבט לתוך העין; הבסיס המדעי להסבר התצפיות הקליניות ולגישות טיפוליות; גושה - מאפיינים קליניים וגישות טיפוליות.

אתגר האבחון המוקדם במחלות נדירות: ההיבט של החולה במחלה נדירה ובני המשפחה; חשיבה מחוץ לקופסא לקיצור הזמן מהופעת התסמינים; IgG4 related sclerosing disease : מחלה המטולוגית נדירה עם תסמינים שכיחים; מחלת פברי: מחלה ליזוזמלית נדירה עם תסמינים שכיחים.       

גישות וטיפולים חדשים במחלות נדירות: רפואה דיגיטלית ומחלות נדירות; ביו-בנק וחשיבותו במחלות נדירות; ריפוי גנטי במחלות דמם נדירות; אמילואידוזיס משפחתי עם פולינוירונופאתיה ואמילואידוזיס לבבית.                                                                                                                                 

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס: פרופ' ארי זימרן, יחידת גושה, המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים