MEDICAL Expo שמחה להודיע על כנס צוותי הסוכרת בקהילה.
הכנס יתקיים ב-15 במאי 2019 בין השעות 08:30-15:30 במלון לאונרדו סיטי טאואר ר"ג.

כנס זה עוסק בהיבטים מגוונים הכרוכים בטיפול בסוכרת במסגרת צוותי הטיפול הקהילתיים. במהלך הכנס נתרשם מפרוייקטים מוצלחים בקהילה, נדון במקרים מלמדים ומשכילים, נציג טיפולים מעודכנים במחלת הסוכרת, ונדון בטיפולים חלופיים.

מושב 1: איברי המטרה החדשים/ישנים של סוכרת

השפעה של ADHD על איזון הסוכרת; העצם כאיבר המטרה הנשכח של סוכרת; הלב וההנחיות של הקרדיולוגים; עישון  וסוכרת.                                                                                     

מושב 2: דיוני מקרים מורכבים מהמרפאה- מושב אינטראקטיבי עם מערכת הצבעה

עדכונים מהשנה החולפת של הפאראדגימה הטיפולית בסוכרת; האינסולינים הבזאליים מדור לדור; גישה מתקדמת לטיפול בסוכרת - טיפול משולב בזריקה אחת; כמה עוד נמוך ובטוח אפשר להגיע עם LDL ? הטיפול האינקרטיני בסוכרת; טיפול פראנטראלי משולב בסוכרת; הדרך הפשוטה והבטוחה לאיזון.                                                                                       

מושב 3: הצגת פרוייקטים ומחקרים ממערך הסוכרת הרב-מקצועי בקהילה

שבוע כף רגל סוכרתית 2019  והתוצאים בהגברת בצוע בדיקות כף רגל בחולי הסוכרת; הכשרת דיאטנים מומחים לטיפול התזונתי בסוכרת; תכנית השוויון: צמצום פערים באיזון סוכרת במגזר הערבי.                                                                                                                                                                                                                                               

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס: ד"ר יואל טולדנו, מנהל תחום סוכרת ואנדוקרינולוגיה, מאוחדת.  היחידה לרפואת האם והעובר, בי"ח לנשים ע"ש הלן שניידר, המרכז הרפואי רבין, פתח תקוה