MEDICAL Expo שמחה להזמינך להשתתף בכנס הישראלי השנתי לתמרוקים 2015.
הכנס יתקיים ב-4 בנובמבר 2015 במלון דיוויד אינטרקונטיננטל ת"א בין  השעות 08:30-14:30.

הכנס יעסוק במגוון היבטים הנוגעים לתעשיית התמרוקים הישראלית: עדכונים ברגולציה בארץ ובעולם, חידושים בתעשייה, בטיחות המוצר, עיצוב ושיווק. דגש מיוחד יושם על המשך קיומם והתפתחותם של היצרנים הקטנים והבינוניים בשוק הישראלי הרווי והתחרותי.

הכנס מיועד ליצרנים, יצואנים, אנשי שיווק, מעצבים ולכל גורם הלוקח חלק בתעשייה זו.

בין הנושאים אשר יוצגו בכנס:

  • עתידם של יצרנים קטנים ובינוניים בתחום הקוסמטיקה
  • עדכונים וחידושים ברגולציות ענף התמרוקים בישראל
  • רגולציות חומרים משמרים באירופה ובארה"ב
  • חדשנות בשיווק לקונים
  • מה ניתן ללמוד מזוכי 2015 Cannes Lions על שיווק במאה ה-21?
  • לפעמים האריזה היא הקמפיין: חשיבות האריזה בשיווק המוצר
  • תכניות מחקרים מדעיים אירופאיים לחדשנות בתחום הקוסמטיקה
  • פפטידים ונשאים ביולוגים טרנס דרמליים בקרמים קוסמטיים

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס:
מגר' רינת בכר, מנהלת המחלקה לתמרוקים, אגף הרוקחות, משרד הבריאות