MEDICAL Expo שמחה להודיע על כנס הנחיות לטיפול בסוכרת ברמדאן.
הכנס יתקיים ב-4 במאי 2016 בין השעות 08:30-14:00 במלון גולדן קראון נצרת.

בשל העובדה שצום הרמדאן נמשך מלפני זריחת השמש ועד לאחר השקיעה ובמהלכו אסורים השתייה, האכילה, העישון ולקיחת תרופות, פטור החולה הסוכרתי מהצום אם רופאו סבור שהוא שעלול לסכן אותו או להחמיר את מצבו.

 במהלך צום חודש הרמדאן חשוף החולה הסוכרתי להיפוגליקמיה, להיפרגליקימיה, להחמרה באיזון הסוכרת ולהתייבשות. אחד האתגרים העומדים בפני הצוות המטפל בו הינו ההליכה בשביל הזהב שבין כיבוד המצווה המוסלמית לצום בחודש זה, ובין שמירה על מצב החולה ומניעת הדרדרותו. הכנס יעסוק באתגר זה, תוך הצגת אפשרויות טיפוליות המותאמות למצב.

במהלך הכנס, שבו ישתתפו בעלי תפקידים שונים הנוטלים חלק במלחמה במחלת הסוכרת, יפורטו הנחיות תזונה והנחיות כלליות לטיפול בחולה הסוכרתי בזמן צום הרמדאן וטיפולים תרופתיים מומלצים במהלך הצום. כמו כן תפורט יוזמה להקמת אתר אינטרנט שירכז את הטיפול בסוכרת לעולם הערבי ויהווה מקור מידע מרכזי לכל העוסקים בתחום.

בנוסף, יתקיים פאנל בנושא סוכרת ותזונה ברמדאן בהשתתפות מומחים מתחומים שונים.                                                           

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס: פרופ' נעים שחאדה, מנהל מחלקת ילדים א' והמרפאה להשמנה וסוכרת ילדים ומתבגרים, רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, הפקולטה לרפואה, הטכניון, חיפה