MEDICAL Expo שמחה להודיע על כנס הנחיות קליניות וגישות לטיפול במחלות לב לרופאי המשפחה.
הכנס יתקיים ב-14 במרץ במלון מצודת דוד ירושלים בשעות 08:30-14:30.

הכנס יעסוק בהיבטים הקשורים ברפואה הקרדיווסקולרית, תוך שימת דגש על מחלות קרדיווסקולריות, מחלות משיקות, גורמי סיכון ואמצעי טיפול.

במהלך הכנס יוצגו עדכונים בטיפול במחלות השונות.

בין הנושאים בהם נעסוק:

  • חידושים מחדר הצנתור
  • החלפת מסתם אורטלי בצנתור
  • עדכונים באלקטרופיזיולוגיה
  • עדכונים בטיפול בהיפרכולסטרולמיה
  • הטיפול בנוגדי קרישה בעידן האנטידוט-טיפול והיפוכו
  • הטיפול באי ספיקת לב
  • הטיפול ביתר לחץ דם ריאתי
  • הטיפול התרופתי בחולה הקרדיו-ווסקולרי
  • מיטרקליפ לטיפול באי ספיקת המסתם המיטרלי 

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס:
פרופ' חיים דננבג, מנהל היחידה לקרדיולוגיה התערבותית, מערך הלב, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים