MEDICAL Expo  שמחה להודיע על DOT 2017 - ועידת ישראל לסוכרת, השמנה, יל"ד ושבץ מוחי.
הועידה המתקיימת זו השנה ה-11 תערך ב-15 בפברואר 2017 במלון הילטון ת"א בין השעות 08:30-15:30.

הוועידה תעסוק במחקר ובהתפתחויות אשר חלו בתחום הטיפול ביתר לחץ דם, סוכרת, השמנה ושבץ מוח,
כמו גם בהשפעות ההדדיות של המחלות הללו.

בנוסף, יועלו סוגיות הקשורות להגדרת יעדי הטיפול ואופני טיפול מיטביים.

בכנס יוצגו נושאים אלה ואחרים:

  • הקשר שבין השמנה בבני נוער ותמותה   
  • טיפולים בהשמנה
  • סוכרת- שילובי תרופות
  • פריצות דרך בסוכרת
  • סוכרת ומצבי טרום סוכרת, שבץ מוחי ולקות קוגניטיבית
  • שימוש ב-NOAC  בעידן  ה-RA - Reversal Agent
  • חידושים בטיפול בהיפרכולוסטרולומיה
  • הטיפול באי ספיקת לב
  • חשיבות מימד הזמן בטיפול בשבץ מוח חד 
  • אנגיופתיה של עמילואיד מוחי                             

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס:

פרופ' איתמר רז,  יו"ר המועצה הלאומית לסוכרת
פרופ' אהוד גרוסמן, מנהל מחלקה פנימית ד' והיחידה ליתר לחץ דם, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר 
פרופ' נפתלי שטרן, מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה, מטבוליזם ויתר לחץ דם, המרכז הרפואי , ת"א
פרופ' דוד טנה, מנהל שבץ המוח, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר ואוניברסיטת תל אביב