הננו שמחים להודיעכם על הכנס השנתי הראשון של הארגון הישראלי לחינוך טיפולי בסוכרת ומחלות כרוניות.
הכנס יתקיים ב-25.2 בין השעות 0830-1500.

חינוך טיפולי הינו חלק בלתי נפרד מהטיפול בסוכרת ומחלות כרוניות. האירגון הישראלי לחינוך טיפולי בסוכרת ומחלות כרוניות מוביל את התחום בארץ ועוסק בהכשרת מחנכים מקצועיים לטיפול בסוכרת ובמתן כלים לשיפור הטיפול והיענות החולים. זאת, בעקבות ההכרה בכך שניתן לשפר את היענות המטופל באמצעות העצמת הידע, המודעות ותחושת הבטחון שלו, כמו גם באמצעות השגת רצף טיפולי ושילוב בין הגורמים השונים בצוות המטפל.

 חלקו הראשון של הכנס יוקדש להסבר על עולם החינוך הטיפולי: נציג את מחקרי ה-DAWN , נפרט כיצד ניתן ליישם מסקנות ותובנות בטיפול השוטף בחולים, נסביר כיצד תתכן התאמה תרבותית ולשונית ביישום תוצאות מחקרים בסוכרת על סמך ממצאים מסקר שנערך בקרב האוכלוסיה הערבית בישראל ולבסוף, ננסה להבין מה באמת רוצה המטופל?.

 בהמשך, נעבור למודלים יישומיים והשפעה רחבת היקף: נציג את החזון ההופך למציאות של מחנך לסוכרת ומחלות כרוניות בישראל, נסביר כיצד נראית רפואה מנוהלת יזומה בעולם הסוכרת, נפרט על תפקידו של המחנך לסוכרת כחלק ממארג הצוות המטפל, נדריך לבנית צוותי טיפול אפקטיביים וקהילת מעשה כאמצעי ליישום החינוך הטיפולי.

 בנוסף, ייערכו במקום הרשמה לארגון הישראלי לחינוך לסוכרת ומחלות כרוניות, הצגת המודל להטמעת מחנך לסוכרת במערכת הבריאות והצגת עיקרי התפקיד, תוכנית הלימודים, הבחינה העיונית והמעשית ולוח הזמנים.

 נשמח לראותכם.

 יו"ר הכנס: ד"ר אילנה הרמן, ד"ר קרן הרשקופ

נשיא כבוד: ד"ר פסח סגל