MEDCAL Expo שמחה להודיע על כנס חיפה והצפון למחלות לב.
הכנס יתקיים ב-17 באוקטובר במלון דן כרמל חיפה בין השעות 08:30-15:00.

מחלות לב מהוות את אחד הגורמים העיקריים לתחלואה ולתמותה במדינות המתקדמות, ובהן ישראל . מחלות אלה, כמו מחלות כרוניות לא מדבקות אחרות, מהוות את עיקר עומס התחלואה והפגיעה באיכות ובתוחלת החיים, ומהוות נטל כלכלי על מערכת הבריאות.

הכנס מוקדש לגישות וטכנולוגיות מעודכנות במחלות לב ובמחלות משיקות, גורמי סיכון ואמצעי טיפול.

במהלך הכנס יוצגו עדכונים בהדמייה, אבחון ובטיפול התרופתי והכירורגי במחלות השונות. בנוסף, נתייחס לשילוב רפואה משלימה במהלך אשפוז חולה הלב.

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס:
ד"ר עידית דוברצקי מרי,
מנהלת היחידה לטיפול נמרץ לב, מרכז רפואי בני ציון, חיפה. הפקולטה לרפואה-טכניון