Medical Expo שמחה להזמינך להשתתף בכנס ירושלים לרפואת קהילה.
הכנס יתקיים ב-21 בפברואר 2018 במלון מצודת דוד ירושלים בין השעות 08:30-14:30.

רופאי הקהילה מטפלים מדי יום בקשת רחבה של מחלות ונדרשים להציג ידע נרחב באבחון ובטיפול.

במהלך הכנס יוצגו עדכונים בתחומים השונים המרכיבים את עבודת הרופא בקהילה, תוך התייחסות למחלות שכיחות יותר ופחות. בנוסף, נסקור את מקומה של הטכנולוגיה בסיוע לרופא בקבלת החלטות הנוגעות למחלת המטופל ואת התמיכה הטלפונית במטופל הנמצא בתהליך גמילה - שירות קהילתי חשוב המשלים את עבודת הרופא.

בין הנושאים אשר יוצגו בכנס:

  • מערכות תומכות החלטה ברפואה  
  • עדכונים בטיפול בסרטן שד
  • נפרופתיה סוכרתית, תמותה קרדיווסקולרית והקשר ביניהן 
  • עדכונים בטיפול במחלות ריאה
  • חידושים ברפואת עיניים 
  • עדכונים בטיפול באינסולין בזאלי                                                                                                                                                                  
  • שירות יעוץ גמילה טלפוני 

                                                                           

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס: 
פרופ' אמנון להד,
ראש החוג לרפואת משפחה, ביה"ס לבריאות הציבור, האוניברסיטה העברית. מנהל המחלקה לרפואת המשפחה, שירותי בריאות כללית, מחוז ירושלים ויו"ר המועצה הלאומית לבריאות הקהילה                                                        
ד"ר דינה הרבט, מנהלת מרפאת המושבה, שירותי בריאות כללית ירושלים