MEDICAL Expo שמחה להודיע על כנס רופאי הקהילה במחוז ירושלים.
הכנס יתקיים ב-23 בדצמבר בין השעות 08:00-15:00 במלון ענבל ירושלים.

מטרת הכנס הינה להציג עדכונים במחקר ובטיפול בתחומי רפואה שונים בפני רופאי המשפחה. במהלך הכנס יוצגו נושאים שכיחים המצויים על סדר היום של הרופא, כמו גם בעיות עימן הוא נדרש להתמודד.

בין הנושאים בהם נעסוק:

  • אבחון יתר
  • תרופת ההזרקה הראשונה בסוכרת
  • תוצאות מחקר האמפה רג-פריצת דרך בסוכרת
  • פגיעה קוגניטיבית בדיכאון והשלכותיה על תפקוד המטופל
  • בריאות הנפש ברפואת המשפחה
  • Your patients, your practice, your choice: NOACs in your clinic
  • בטיחות קרדיווסקולרית בטיפול ב-GLP1

                                                          

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס:
פרופ' אמנון להד,
ראש החוג לרפואת משפחה, ביה"ס לבריאות הציבור, האוניברסיטה העברית. מנהל המחלקה לרפואת המשפחה,שירותי בריאות כללית, מחוז ירושלים  ויו"ר המועצה הלאומית לבריאות הקהילה