MEDICAL Expo שמחה להודיע על הוועידה הלאומית למחקרים קליניים בישראל.

מטרת הוועידה הינה להציג עדכונים שוטפים בתכנון וניהול מחקרים על כל המשתמע והכלול בכך - רגולציה, מגמות גלובליות, ניהול מסדי נתונים, כלי עבודה וניתוח תוצאות - ולדווח על המתרחש בתחום דינמי ומתעדכן זה בישראל ומחוצה לה. בנוסף, נעסוק בהיבט האתי של פרסום תוצאות מחקרים קליניים והדרך בה הוא נעשה.

בין הנושאים אשר יוצגו בוועידה:

  • ניסויים קליניים בבסיסי נתונים
  • יוזמות לעידוד המחקר הרפואי בישראל
  • חדשנות מולטי דיסיפלינרית
  • פרוייקט 8400
  • טיפולים חדשניים באימונותרפיה
  • אתיקה בפרסום מחקרים קליניים: מהמעבדה למדיה


במהלך הכנס יתקיים פאנל בנושא פתיחת חסמים ברגולציה של ניסויים קליניים בארץ והיערכות לשינויים רגולטורים בעולם

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס:
ד"ר משה נוימן,
מנכ"ל חברתBRD ביומדיקל בע"מ. יועץ בינלאומי לרגולציה בפיתוח רפואי בניסויים קליניים