MEDICAL EXPO שמחה להודיע על כנס ירושלים לאסתמה, COPD ואלרגיה.
הכנס יתקיים ב-6.11.2019 במלון מצודת דוד ירושלים.

בעשור הראשון של המאה ה-21 חלו חידושים בתחום הטיפול במחלות ריאה, באלרגיה ובאסתמה לאור ההתקדמות בהבנת המנגנונים הגורמים להתפתחות מחלות אלו. טכנולוגיות מתקדמות הוכנסו לשימוש וחולים רבים נהנו מהארכת חיים ומשיפור איכותם.

עם זאת, שיעור החולים לא רק שאיננו פוחת, אלא אף עולה והדבר מצריך המשך מחקר אינטנסיבי, פיתוח דרכי מתן נסבלות של תרופות, התאמת הטיפול המיטבי לחולה ובמקביל – נקיטת דרכי מניעה אפשריות.

בכנס יוצגו עדכונים בטיפול באסתמה, באלרגיה ובמחלות ריאה, תוך התייחסות להשפעתן ההדדית.

בין הנושאים אשר יוצגו בכנס:

  • נזלת אלרגיה ואסתמה type 2 inflammation
  • הטיפול באסתמה לפי ג'ינה 2019
  • הפסקת עישון
  • COPD


נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס:
ד"ר אריאל רוקח, מומחה למחלות ריאה, מנהל השירות הנשימתי, מכון הריאות
, המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים