MEDICAL Expo שמחה להודיע על הכנס השנתי לסל הבריאות 2019.
הכנס יתקיים ב-24 באוקטובר 2018 במלון דניאל הרצליה.
 

ועדת הסל לשנת 2019 תאלץ, כקודמותיה, להתמודד עם תקציב שאינו עונה עדיין על הצרכים הקיימים; שאלות אתיות לא פשוטות; לחצים מצד ארגונים וחולים וביקורת ציבורית.

בכנס יתקיים פאנל בהשתתפות מומחים מתחומי בריאות שונים בנושא שאינו יורד מסדר היום הציבורי, ומתחזק ביתר שאת במהלך דיוני הוועדה: 
תרופות מצילות חיים למעטים מול תרופות משפרות איכות חיים לרבים.                                                                                                                                                                                                            
 
בכנס זה, כבכל שנה, נלבן נושאים עיקריים הקשורים באופן הדוק לעבודת ועדת הסל ונציג תרופות וטכנולוגיות המוגשות לוועדה במחלות אלה ואחרות:    

 • טיפול בתאי גזע לפיסטולות פריאנאליות מורכבות במחלת הקרוהן
 • אימונותרפיה בשילוב עם כימותרפיה לטיפול בסרטן ריאה גרורתי
 • שינוי פרדיגמה טיפולית במטופלים של NSCLC בעלי מוטציה ב– EGFR
 • OPTUNE – Tumor Treating Fields
 • Early Breast Cancer +Extended Adjuvant Therapy with Neratinib in Women with HER2 
 • תסמונות חום חוזרות נדירות HIDS/TRAPs
 • Symdeko - Breakthrough Therapy for Cystic Fibrosis
 • in Leukemia Inhibition of BCL2
 • תם עידן הקומדין למניעת אירוע מוחי בחולים עם פרפור פרוזדורים
 • טיפול ב- COPD בקהילה – הגיע הזמן לשינוי
 • Seeing the Future: Gene Therapy for Inherited Retinal Diseases 
 • Early Breast Cancer +HER2 
 • טיפול ב tpo-ra ב- ITP כיום
 • סרטן הערמונית/טיפול מונע ל HIV

נשמח לראותכם.