MEDICAL Expo שמחה להזמינך להשתתף בכנס עוצמה שיעסוק בנושא  הרפואה הדיגיטלית בסוכרת.


 הכנס יתקיים ב-21 בדצמבר 2016 במלון דניאל הרצליה בין השעות 08:30-1530.

הרפואה הדיגיטלית עוסקת באבחון רפואי וניהול נכון של חיים בריאים באמצעות אפליקציות וגאדג'טים אשר מספקים מידע הנוגע למצב הרפואי ומסייעים לנהל אותו. בכנס זה יוצגו תמונת מצב של התפתחות התחום בישראל, מיזמים מקומיים, עדכונים הנוגעים לרגולציה ויזמות, תיאורים מהשטח, ועוד.

בין הנושאים בהם נעסוק:

  • חזון הרפואה הדיגיטלית
  • חדשנות דיגיטלית בישראל והשלכותיה
  • עידוד יזמות דיגיטלית בממשק אקדמיה/הייטק/שלטון מקומי
  • רגולציה ואמות מידה לרפואה דיגיטלית ולטכנולוגיות דיגיטליות
  • רפואה דיגיטלית לאורך כל שלבי המניעה והטיפול בסוכרת
  • המיזם הלאומי  "ישראל דיגיטלית"  
  • כשסטארט אפ קטן חושב בקנה מידה גדול

כמו כן נקיים דיון אשר יתמקד בנושאים הבאים: ניהול דיגיטלי של מחלה כרונית, הכשרות נדרשות לאנשי מקצועות הבריאות בעידן הדיגיטל, ביג דאטה ומיחשוב ענן (פוטנציאל, אתגרים, פתרונות), ניהול דיגיטלי של מחלה כרונית.

בנוסף, תתקיים בכנס במת סטארטפים בתחום הסוכרת

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס:

פרופ' מרדכי שני, מייסד מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות, נשיא קרן מחקרים בית חולים שיבא וחתן פרס ישראל על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה 2009   

פרופ' איתמר רז
, יו"ר המועצה הלאומית לסוכרת