Bioevents  שמחה להודיע על הכנס לרפואה מותאמת אישית, תרופות ביולוגיות וביוסימילאר.
הכנס יתקיים ב-23.2 במלון לאונרדו סיטי טאואר ר"ג בין השעות 0830-1500.

התפתחות הרפואה המותאמת אישית (Personalized Medicine) מהווה את אחת המהפכות החשובות שהתחוללו ברפואה המודרנית, בשל ההצלחה להתאים את הטיפול הרפואי למאפיינים הביולוגיים המסויימים של המטופל, תוך התייחסות לשונות הביולוגית של המטופלים השונים.

כנס זה הינו הכנס הישראלי המקיף הראשון בנושא רפואה מותאמת אישית ובמהלכו נדון במכלול ההיבטים השונים של נושא זה: מדעיים, קליניים, פיתוחיים וכלכליים - תוך הצגת אופן יישומו בשטח במגוון מחלות (אורטיקריה כרונית, סרטן השחלה, סרטן ריאות גרורתי, סרטן מעי גס גרורתי, מעכבי PARPוסוכרת), על ידי רופא המשפחה והרופא המומחה.
לא בכדי הרחבנו את היריעה, כדי לכלול בכנס זה גם את תחומי התרופות הביולוגיות והביוסימילריות, בהיותם משיקים ומשלימים לנושא הרפואה המותאמת אישית.

השימוש בתרופות הביולוגיות, שהחל לפני מספר שנים, שינה את אופן הטיפול בחולים ושיפר מאד את איכות חייהם. כניסתן לשימוש של התרופות הביוסימילריות, תרופות החיקוי לתרופות המקור הביולוגיות, עוררה את השאלה - שעדיין אין לה מענה - האם תהיינה יעילות ובטוחות באותה מידה.

במהלך יום זה ננסה להתמודד עם שאלה זו, תוך הצגת זויות ראייה שונות - רגולטוריות, כלכליות, קליניות, אתיות, מדעיות ופיתוחיות - בדיון נרחב בהשתתפות נציגי משרד הבריאות, האקדמיה, קופות חולים, ארגוני חולים וחברות תרופות. כמו כן נתאר - בלא מעט גאווה - את תהליך פיתוחן בכחול לבן של תרופות ביוסימילר.

נשמח לראותכם!

יו"ר הכנס: 

ד"ר דניאל כץ, מנהל שירותי הרוקחות ורוקח ארצי, לאומית שירותי בריאות