MEDICAL Expo שמחה להודיע על כנס הרוקחים השנתי.
הכנס יתקיים ב-23 באוקטובר 2017 במלון דניאל הרצליה בין השעות 08:30-14:30.

מטרת הכנס היא להעשיר את הידע המקצועי של הרוקחים, להציג נושאים המצויים על סדר יומו של הרוקח ולהעלות למודעות סוגיות הכרוכות בעבודתו. בכנס זה נבחן את מעורבות הרוקח בעת מתן טיפול תרופתי המותאם אישית למטופל, ותרומתו האפשרית לטיפול.

בחלק המקצועי של הכנס נעסוק, בין היתר, בנושאים הבאים:

  • טיפול מותאם אישית בסרטן ריאה גרורתי
  • מיקרוביום אנושי וטיפול בנאופלזיות ממאירות
  • פעילות פרמקולוגית של מיצויים מזרעי הקצח
  • טיפולים חדשים בשלפוחית רגיזה
  • עדכונים בטיפול בסוכרת

 

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס: ד"ר סלים חדאד, מנהל שירותי רוקחות, הקריה הרפואית רמב"ם, חיפה