MEDICAL Expo שמחה להודיע על הכנס הישראלי למחלות נשימה ואלרגיה 

 על רקע ההתפתחות בהבנת הגורמים לאסתמה והתורמים להחמרתה, ביניהם היגיינה סביבתית, זיהומים, אלרגנים כגון קרדית אבק הבית, צמחים ובעלי חיים וכמובן שגם הגורם התורשתי, רועננו ההנחיות לטיפול באסתמה והוכנסו חידושים ושינויים, אשר באו לידי ביטוי בעיקר בהכללת תרופות חדשות.

מטרת ועידה זו, היא "להפגיש" בין הגורמים השונים לאסתמה ולאלרגיה, להתעדכן בטיפולים הקיימים למחלות נשימה ולאלרגיה ולעסוק במחלות המשיקות לאסתמה.

בין הנושאים בהם נעסוק:

אסתמה: יעילות והיענות- זוגיות מוצלחת בטיפול באסתמה;

unmet needs Asthma-The ; החשיבות הגדולה של דרכי האוויר הקטנות באסתמה ו- COPD .

אלרגיה ומחלות סיסטמיות: אורטיקריה כרונית - אבחנה וגישה טיפולית; אסתמה, COPD והפרעות נשימה בשינה; תרופות לאלרגיה.                                                         

תזונה, אלרגיה וגדילה: גלוטן- אי סבילות או רק מעי רגיש?; האם תזונת ילדים משפיעה על גדילתם? חלב - גדילה ואלרגיה.                                                                                                                        

נשמח לראותכם.

 

יו"ר הכנס: פרופ' יצחק כץ, מנהל המכון לאלרגיה, אסתמה ואימונולוגיה, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין