MEDICAL Expo שמחה להודיע על הכנס המדעי ה-7 לרוקחות בישראל ע"ש מגר' אבי רז.
הכנס יתקיים ב-22.11 במלון דניאל הרצליה בין השעות 08:30-14:30.

הכנס יעסוק בתרומתו של הרוקח לתחום הרפואה בישראל בהיבט מקצועי, קליני ומעשי וכן בהיבטים שונים הכרוכים בעבודתו היומיומית של הרוקח: פקודת הרוקחים, הרחבת סמכויות הרוקח, ניפוק מרשם על ידי הרוקח, תפקיד הרוקח בטיפול במחלות שונות וארגון וסדר בעבודת הרוקח. בנוסף, יוצגו טכנולוגיות וטיפולים מעודכנים במחלות שונות.

במהלך הכנס נתמקד בנושאים הבאים:

  • ייעוץ תרופתי אישי וחינוך לבריאות לחולה הסוכרתי
  • קורס מחנכי סוכרת - הפתוח גם לרוקחים
  • תמורות בעולם הרוקחות הקהילתית
  • מקומו של הרוקח מהמגזר הערבי בתהליך השינוי המתחולל בעולם הרוקחות
  • מקומו של הרוקח בתהליך השינוי המתחולל בתחום הייעוץ התרופתי במגזר הפרטי
  • השתלבות הרוקחים במתן קנביס רפואי
  • זכות הרוקח לסרב לנפק מרשם
  • הרוקח המומחה בעולם הגריאטריה
  • מיצוי זכויות וליווי הוליסטי למטופלים מורכבים והקשר לרוקח
  • אנטיביוטיקות בעידן הזיהומים העמידים

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס:
ד"ר ורדית קלמרו, יו"ר המערך הקליני, ארגון הרוקחות בישראל