MEDICAL Expo  שמחה להודיע על הכנס המדעי ה-2 לרוקחות בישראל ע"ש מגר' אבי רז.

הכנס יעסוק בתרומתו של הרוקח לתחום הרפואה בישראל בהיבט מחקרי, קליני ומעשי.

כן יוצגו תוצאי מחקרים חדשים ועדכונים בטיפול התרופתי ובאופני מתן תרופות במגוון מחלות, תוך התמקדות בטיפול בילדים.

במהלך הכנס נדון במקומו של הרוקח ברפואה בישראל ובהתייחסות הפרמקולוגית הייחודית לילד, השונה מההתייחסות למבוגר. כן יוצג המרכז החדש למחקר תרופתי בילדים.

בין הנושאים בהם נעסוק:                     

מושב מחקרי: כיוונים עתידיים לטיפול בהתמכרות לסמים; זיהוי מוקד התקפי אפילפסיה; אנגיוגנזה וסרטן- האם ניתן להחזיר סרטן למצב רדום ולא-אנגיוגני ע"י תרופות נומטריות?; אינסולין בזאלי והצורך בחדשנות                                   

מושב קליני: השמנה ותסמונת מטבולית בילדים; הטיפול בסוכרת סוג 1 בילדים – עבר, הווה, עתיד; הטיפול התרופתי בילד; הטיפול התרופתי בילדים חולי אפילפסיה

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס: פרופ' שמעון בניטה, מנהל בית הספר לרוקחות והמכון למדעי התרופה, הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית