MEDICAL Expo שמחה להודיע על הכנס המדעי לרוקחות קלינית בישראל ע"ש מגר' אבי רז.

הכנס יתמקד בשלושה נושאים מרכזיים בעבודת הרוקח בבית החולים ובקהילה.

במהלך הכנס נציג היבטים שונים של מתן מידע תרופתי למטופל, נעדכן בתחום בטיחות השימוש בתרופות ונסקור חידושים מתחום ה-Biosimilars :

 תרומת הרוקחות הקלינית לשיפור בטיחות הטיפול התרופתי: איתור ומניעה של תופעות לוואי ויחסי גומלין בין תרופות - תיאור מקרים ודיון; הצורך ברוקח הקליני בקהילה; הצורך ברוקח הקליני בסביבת בית החולים; חשיבות ה-Pharmacovigilance לשיפור בטיחות הטיפול התרופתי

העצמת החולה או המטפל באמצעות מתן מידע תרופתי ככלי לשיפור איכות הטיפול: מידע תרופתי לגיל הקשיש - לקחים מניסיון מצטבר של 4 שנות פעילות; מידע תרופתי בתקופת ההריון; מידע תרופתי לפני טיפול שיניים - צורך ללא מענה; מקומו של מידע תרופתי לילדים והוריהם: ציסטיק פיברוזיס כמשל

מה חדש בתחום ה-Biosimilars ; כללים לאישור תרופות ביולוגיות דומות - עדכון 2013 כולל המצב בישראל; נוגדנים חד שבטיים בעידן הביוסימילרס - הזדמנות או סיכון?; האם נכון להתיר החלפה אוטומטית של תכשיר מקור בתרופת ביולוגית דומה?

נשמח לראותכם.