MEDICAL Expo שמחה להודיע על כנס באר שבע לקרדיולוגיה וכלי דם בשיתוף עם המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה.

הכנס יעסוק בהיבטים רבים הקשורים ברפואה הקרדיווסקולארית, תוך שימת דגש על גורמי סיכון למחלות לב, טכנולוגיות וגישות מתקדמות לטיפול במחלות לב וחשיבות ההדמיה באבחון ובטיפול .

במהלך הכנס יתקיימו שלושה מושבים:

מושב קרדיומטבולי:
עידן חדש בטיפול בדיסליפידמיה: האם קיים LDL נמוך מדי?; פריצות דרך בטיפול בסוכרת; טיפול בגמילה מעישון בחולים עם מחלת לב כלילית?; אי ספיקת לב

מושב אלקטרופיזיולוגיה:
עדכון באנטיקואגולאציה ופאנל דיון מיקרים; עדכון בטיפול פולשני בהפרעות קצב-  אבלצייה של פרפור פרוזדורים; עדכון בטיפול כירורגי בהפרעות קצב; עדכון בבירור התעלפות ובראדיאריתמיות; אינדיקציות לסגירת אוזנית שמאלית; Left Atrial Appendage Closure

מושב הדמיה קרדיולוגית:
בעיות שכיחות באקו; הערכה של aortic stenosis - מה המשמעות של "מפל לחצים נמוך"?; פנינים בהדמיה מתקדמת של הלב-CT , MRI


נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס:
פרופ' יעקב הנקין,
המערך הקרדיולוגי, המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה