MEDICAL Expo שמחה להזמינכם להשתתף בועידה הלאומית למחקרים קליניים בישראל.
הוועידה תתקיים ב-8 בפברואר 2016 במלון דיוויד אינטרקונטיננטל ת"א בין השעות 08:30-16:00.

מטרת הכנס הינה להציג עדכונים שוטפים בתחום המחקר הקליני בישראל, על היבטיו השונים: תכנון וניהול מחקרים, עדכוני GCP , תיאור מחקרים בעלי השלכות חשובות ודיווח על המתרחש בתחום זה בישראל ומחוצה לה.

בכנס זה נקיים שלושה מושבים: היבטים ארגוניים המשליכים על תחילת המחקר וניהולו; היבטי תכנון ייחודיים במבנה המחקר הקליני ותוצאות מחקרים מובילים בתחומים התרפויטים השונים; מחקרים פורצי דרך במחקר הביו-רפואי בישראל

במסגרת מושבים אלה יוצגו, בין היתר, הנושאים הבאים:

  • מגמות וחידושים בתקן ה-GCP וברגולציה של ניסוייים קליניים באירופה ובארה"ב
  • ועדת הלסינקי המרכזית של בתי החולים של "כללית" - מחזון להתנעה
  • היבטים משפטיים בהתקשרויות בין חברות הפארמה/CRO לאתרי המחקר של שרותי בריאות כללית
  • רתימת הטבע לטיפול במחלות אוטואימוניות
  • Mesenchymal stem cells secreting neurotrophic factors for the treatment of ALS

בין המרצים אשר ייקחו חלק בכנס:

ד"ר משה נוימן, עידית צ'רנוביץ, ד"ר מינה ארינוס, ד"ר אבי לבנת, עו"ד ויויאן גרודברג, נוית בר יהודה, פרופ' יהודה שינפלד, ד"ר רויטל גפן –אריכא, ד"ר בזיל לואיס

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס:
ד"ר משה נוימן, מנכ"ל חברת
BRD - ביומדיקל בע"מ. יועץ בינלאומי לרגולציה בפיתוח רפואי בניסויים קליניים