Bio Events  שמחה להודיע על  הכנס הישראלי לניסויים קליניים 2013.

הכנס יתקיים ב-18 בנובמבר במלון לאונרדו סיטי טוואר ברמת גן.

הכנס משלב היבטים שונים ומשלימים בעולם הניסויים הקליניים עם מרצים מובילים בתחומם.

בכנס יהיה מושב כללי והתייחסות נפרדת (במושבים מקבילים) לניסויים קליניים בהקשר לתרופות ולציוד ואביזרים רפואיים.

כנס זה הוא הכנס הישראלי המקיף והרחב ביותר מסוגו.

 נושאים אשר ידונו בכנס כוללים:

 מעמדו המשתנה של הניסוי הקליני בעידן של Big Data

  • ניסויים קליניים-האם בכלל צריך רגולציה?
  • אתיקה בניסויים קליניים
  • נוהל QP לשחרור תכשירים לניסויים קליניים
  • יישום נוהל QP והיבטים לוגיסטיים – רגולטורים
  • ביטוחים והיבטים משפטיים בניסויים קליניים – עדכונים
  • שימוש מושכל בכלים רגולטוריים והיבטים אתיים בניסויים פרה-קליניים ניסויים קליניים בציוד רפואי – הדרישות והמציאות
  • סקירה של מודלים אנימליים בניסויים פרה-קליניים באמ"ר