MEDICAL Expo שמחה להודיע על הכנס הישראלי לתמרוקים 2016.
הכנס יתקיים ב-7 בדצמבר במלון דניאל הרצליה בין השעות 08:30-14:30.

הכנס יעסוק בהיבטים שונים הקשורים לפיתוח, ייצור, שיווק והפצת תמרוקים בישראל.

הכנס יעסוק במגוון היבטים הנוגעים לתעשיית התמרוקים בארץ: רגולציה, איכות ובטיחות, טכנולוגיות, הרכב מוצרים עיצוב ושיווק. בנוסף, יוצגו עדכוני משרד הבריאות. המרצים הינם אנשי מפתח מהתעשייה בארץ ובעולם.


בין הנושאים בהם נעסוק:

  • עדכונים ברגולציות בתמרוקים
  • היבטי יעילות, איכות ובטיחות של מוצרי קוסמטיקה טבעית
  • טכנולוגיות אקספוננציאליות ואפשרות השפעתן על ענף התמרוקים
  • קנבינוידים ותכשירים לעור
  • חידושים בקוסמטיקה  -קונספטים חומרי גלם ואריזות
  • התנהגות קונים בתחום התמרוקים
  • יתרונות הטיפול החדשPlatlet Rich Plasma (P.R.P)


נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס:
רינת בכר,
מנהלת המחלקה לתמרוקים, אגף הרוקחות, משרד הבריאות