MEDICAL Expo
שמחה להזמינך לכנס הישראלי לתמרוקים 2017.
 הכנס יתקיים ב-27 בנובמבר 2017 בין השעות 08:30-14:30 במלון דן אכדיה הרצליה.

הכנס יעסוק במגוון היבטים הנוגעים לתעשיית התמרוקים הישראלית: עדכונים ברגולציה בארץ ובעולם, הקשר בין מדע ותעשייה, היבטים הנוגעים לחבות מוצר ועדכונים מהשטח של פיתוחים ומוצרים.

הכנס מיועד ליצרני תמרוקים, אנשי רגולציה, אנשי שיווק, מעצבים ולכל גורם הלוקח חלק בתעשייה זו.

המרצים הינם אנשי מפתח מהתעשייה בארץ.

 

בין הנושאים אשר יוצגו בכנס:

  • רגולציות חדשות לתמרוקים בישראל
  • איך ננורפואה יכולה להשליך על הקוסמטיקה
  • רגולציות השימור באירופה וארה"ב
  • מעלה קרחות
  • חבות מו 

 

בין המרצים המשתתפים בכנס:

רינת בכר, פרופ' שמעון בניטה, גיל בז, ד"ר מרינה לנדאו, עו"ד עמוס בנצור

 

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס:
רינת בכר, מנהלת המחלקה לתמרוקים, אגף הרוקחות, משרד הבריאות