ExpoMEDICAL שמחה להודיע על כנס ירושלים לסוכרת השמנה ויל"ד : עם הפנים לקהילה

בכנס תוצג תמונת מצב מעודכנת של מחלת הסוכרת בישראל. כמו כן נעסוק בטיפול במחלה במסגרת הקהילה, מכמה היבטים: תפקיד אחות הסוכרת, הטיפול במסגרת רפואת המשפחה, הטיול המתעדכן בהתאם למחקרי תוצאה, השתלמויות ועדכונים.

ברמת הקליניקה, נתייחס לטיפולים חדשים הניתנים במסגרת הקהילה.

 

בין הנושאים בהם נעסוק:

הסוכרת בעיניי הרגלוטור

סוכרת בישראל- עבר, הווה, עתיד                                                 

הטיפול בסוכרת: מקומה של מרפאת הסוכרת בקהילה                     

אחות סוכרת בקהילה- ממרפאת האם ועד מרפאת הסוכרת                     

הטיפול בסוכרת ברפואת המשפחה או החינוך הרפואי לטיפול בסוכרת ברפואת המשפחה                                                                          

השתלמות עמיתים בסוכרת ומחלות מטבוליות לרופאי משפחה  

השפעת מחקרי תוצאה קרדיוואסקולארים על הטיפול בקהילה

חדשנות בארגון וניהול הטיפול בסוכרת בקהילה                               

מהפכת האינקרטינים לשינוי בגישה לטיפול הפומי בסוכרת בקהילה

קו שני לטיפול ביתר ל"ד בחולה המטבולי 

מקום הטיפול ב-GLP-1 RA בקהילה 

 

נשמח לראותכם.

 

יו"ר הכנס: ד"ר עופרי מוסנזון, היחידה לסוכרת, האגף הפנימי, מרכז רפואי הדסה עין כרם, ירושלים