MEDICAL Expo שמחה להודיע על כנס ירושלים לסוכרת והשמנה.

מאז ניתנה זריקת האינסולין הראשונה בינואר 1922, נעשים נסיונות אינטנסיביים למצוא טיפול יעיל למחלה אשר תפוצתה נמצאת בעלייה מתמדת בחברת השפע המערבית. סוכרת נחשבת כמחלה מאתגרת לריפוי, בשל הסיבוכים אשר עשויים להתפתח כתוצאה חוסר איזון הסוכר ובשל הקושי להגיע לאיזון. נוסף על כך, היא מהווה זרז להתפתחות מחלות נוספות.

השמנת יתר הוגדרה בשנים האחרונות כמגיפה עולמית. המחקר המשגשג בתחום זה, הניב מגוון טיפולים – תרופתיים וכירורגיים.

מטרת הכנס היא להציג תמונת מצב עדכנית של הטיפול בסוכרת ובהשמנה על היבטיהם השונים.

בין הנושאים בהם נעסוק בכנס:

  • האם מעכבי ה- DPP4 עדיין יעילים?                   
  • עדכונים בטיפול בסוכרת                                                                       
  • כיצד לממש את הפוטנציאל בסוכרת עם GLP-1 חדש?   
  • השמנת יתר בילדים ונוער - אפידמיולוגיה טיפול ומניעה             
  • יעילות בפשטות – ממחקרים קליניים לעולם האמיתי                  
  • המוגלובין מסוכרר HBA1c – לא מה שחשבתם
  • תזונה גירסת 2020
  • רפואה דיגיטלית

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס:
ד"ר אביבית כהן, יחידת הסוכרת, המחלקה לאנדוקרינולוגיה ומטבוליזם, 
המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים