כנס הצפון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ואוסתיאופורוזיס לרופאי הקהילה