MEDICAL Expo , שמחה להודיע על כנס מנהלי מרפאות בקהילה לסוכרת ויתר לחץ דם

כנס זה מיועד למנהלי מרפאות סוכרת ויתר לחץ דם בקהילה. מטרתו להציג בפני המנהלים עדכונים וחידושים בטיפול בחולים, חלופות לטיפולים ופתרונות למצבים בעייתיים ומורכבים, המהווים אתגר כשלעצמו ועל אחת כמה וכמה במסגרת הטיפול בקהילה.

בין הנושאים אשר יוצגו בכנס:

  • ארועים כלילים חריפים בחולי סוכרת - אתגר טיפולי
  • מיקום שרוול האנדוברייר באלגוריתם הטיפולי בסוכרת
  • העצמת הטיפול באינסולין
  • לגמור את היום בשלום: אתגרים וסיכונים
  • חידושים מרתקים בתחום ה-GLP1 RA
  • Linagliptin – a unique DPP-4-I

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס: ד"ר ברוך יצחק, מומחה לרפואת משפחה, שירותי בריאות כללית, מחוז חיפה