MEDICAL Expo שמחה להודיע על ועידת הצפון ה-7 לרפואת משפחה וקהילה של איגוד רופאי המשפחה בישראל.
הכנס יתקיים ב-1 ביוני במלון דן כרמל חיפה בין השעות 08:30-15:30.

סוכרת ואסתמה הן שתי מחלות אשר שיעור החולים בהן זינק בשנים האחרונות; הטיפול בהן מתבצע, ברובו, בקהילה; ולהיענות החולה יש חלק נכבד בהצלחת הטיפול. הרופא המטפל בחולה האסתמטי או הסוכרתי נדרש להתעדכן באופן תדיר בחידושים המחקריים, הטיפוליים והטכנולוגיים על היבטיהם השונים, על מנת להתאים את הטיפול במיטבי לחולה.

בכנס זה נציג עדכונים בטיפול במחלת הסוכרת ובאסתמה, לצד חידושים בטיפול במחלות נוספות. כמו כן תוצג תמונת מצב של הפשיעה הפרמצבטית, והמלחמה בה.

בין הנושאים בהם נעסוק:

 • פשיעה פרמצבטית
 • היענות לטיפול במחלת האסתמה
 • היפוגונדיזם בגבר
 • סימפטומים קוגניטיביים ותפקוד בדיכאון
 • בחירת הטיפול בנוגדי הקרישה החדשים
 • הטיפול בעתיד באינסולין בזאלי
 • צומת הדרכים לאחר מתן אינסולין בזאלי
 • מיקום מעכבי  DPP4 באלגוריתם הטיפולי
 • GLP1RA חדש - יעילות  בפשטות
 • פריצת דרך בתחום הסוכרת
 • הגישה המולטיפאקטוריאלית בסוכרת מסוג 2
 • חשיבות איזון הסוכרת בשלבים המוקדמים של המחלה


נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס:
ד"ר ברוך יצחק, מומחה ברפואת משפחה, רכז סוכרת, שירותי בריאות כללית מחוז חיפה