MEDICAL Expo שמחה להודיע על כנס הדרום ה-4 לרפואת משפחה וקהילה וכנס רפואת הספר.

 בכנס יוצגו עדכונים בתחומים המגוונים המרכיבים את עבודתם של רופאי המשפחה בישראל, ביניהם מחלות ותסמונות שכיחות יותר ופחות. דגש יושם על נוכחות רופא המשפחה כרופא הראשוני המאבחן ומטפל.

בין הנושאים בהם נעסוק:

 • חידושים בטיפול תרופתי בסרטן עור מסוג BCC
 • השתלת רדיוסר בסינוס הקורונרי - טיפול חדשני בחולים עם תעוקת חזה עמידה לטיפול 
 • הטיפול העכשווי בנוגדי טסיות בחולים עם ולאחר אירוע כלילי חד 
 • גישה פרקטית למטופל עם כאבים בחזה במרפאה
 • אנלוג של GLP-1 חדש אחת לשבוע- יעיל ובטוח                               
 • השינויים בתחום הטיפול ברשתית והרופא הראשוני             
 • GLP-1 חדש בשרשרת הטיפול בסוכרת
 • הטיפול באינסולין בזאלי: האתגרים וההזדמנויות 
 • מהיר או מיקס- כיצד להתקדם בטיפול כאשר אינסולין בזאלי אינו מספיק 
 • כאב מיאופסציאלי- פנים חדשות של אלבום הכאב                                 
 • הגישה לסובל מכאבים כרוניים ממקור לא ידוע   

                               
במקביל לכנס רפואת משפחה, יתקיים כנס רפואת הספר.
במהלך הכנס יוצג החוג לרפואת ספר, מטרותיו ויעדי הקמתו. כמו כן, נעסוק בנושאים הבאים:

 • מאפיינים ומשמעויות של פריסת שירותי רפואה בפריפריה                                                        
 • הפעלת מודל תמיכה לרופא - עקרונות ודרכי פעולה אפשריות         
 • ייעוץ וחניכה וירטואליים לרופאים העובדים במתאר ספר, על בסיס שימוש ברשת חברתית (WHATSUP )           
 • דיון: אמצעים טכנולוגיים לקידום שירותי הרפואה בספר
 • סדנא אינטראקטיבית לטיפול בחנקן נוזלי במרפאה הראשונית. 

נשמח לראותכם.

 יו"ר כנס משפחה דרום:
ד"ר רוברטו איינבינדר, מומחה לרפואת משפחה,מנהל מרפאת קניון רחובות, שירותי בריאות כללית, מחוז מרכז

יו"ר כנס רפואת הספר:
ד"ר מתי זיו, מומחה ברפואת המשפחה, רופא כפר - ערבה דרומית, "שרותי בריאות כללית" מחוז אילת, יו"ר החוג לרפואת ספר