MEDICAL Expo שמחה להודיע על הכנס למדיניות הבריאות של ישראל.

הכנס יתקיים ב-21 ביוני 2016 במלון דן פנורמה ת"א בין השעות 08:30-15:30.

האם מדיניות הבריאות הנהוגה כיום בישראל מיטיבה עם כלל האוכלוסיה, או עם קבוצות מסויימות בלבד? האם נוצרים בישראל שני מעמדות אשר הפער ברמת הטיפול הרפואי ממנו הם נהנים מתרחב והולך? האם הרפורמות החותרות להעצמת הרפואה בקהילה על חשבון אשפוז בבית החולים, אכן תוכחנה כיעילות? כיצד ניתן להתמודד עם ריבוי התביעות בנושא רשלנות רפואית?

בריאות היא צורך בסיסי. נדמה, כי אין תחום בחיינו המערב כה הרבה סוגיות אתיות, תפעוליות, ניהוליות וכלכליות כמו תחום מדיניות בריאות. השיח הציבורי הישראלי אינו מנותק מכך ולראייה, החשיבות העצומה המוקדשת לדיוני ועדת סל התרופות, המשקל הרב הניתן לנציגי ארגוני החולים, ההתייחסות התקשורתית המכובדת לשינויים או להצהרות על שינויים במערכת הבריאות, התחקירים המתפרסמים חדשות לבקרים אודות תפקוד גופי בריאות וכמובן - נקודות החיכוך שיוצר המפגש בין היחלשות הרפואה הציבורית מחד גיסא והתעצמות הרפואה הפרטית מאידך גיסא.

מטרת כנס זה הינה להאיר סוגיות מרכזיות בתחום מדיניות הבריאות בישראל, ביניהן שיפור איכות הטיפול במערכת דלת משאבים, שימור הרפואה הציבורית בעידן התחזקות הרפואה הפרטית, התמודדות עם מחירן היקר של התרופות למחלות הסרטן ותביעות הרשלנות הרפואית - כגורם לקידום ענף הרפואה בכללותו.

במהלך הכנס יתקיימו פאנלים בהשתתפות נציגים ממגזרי בריאות שונים. בנוסף, יתקיימו ראיונות במסגרת "אחד על אחד" עם אישים בולטים מתחום מדיניות הבריאות.

נשמח לראותכם.


יו"ר הכנס:

רן רזניק, עיתונאי ופרשן בריאות