MEDICAL Expo , שמחה להודיע על כנס נוגדי קרישה ונוגדי טסיות בקהילה.

בשנים האחרונות נכנסו לשימוש תרופות חדשות נוגדות קרישה, אשר מעשירות במידה רבה את הארסנל הטיפולי. בכנס זה נציג את תמונת המצב העדכנית בתחום נוגדי הקרישה ונוגדי הטסיות, תוך התייחסות למצבים קליניים שונים ומניעת מחלות שונות ובדגש על תפקיד רופא הקהילה.

בין הנושאים בהם נעסוק:

  • טיפולים לא פרמקולוגיים במניעת שבץ מוח בחולה עם AF
  • נוגדי קרישה- תמונת מצב לקלינאי בקהילה
  • מניעת שבץ מוח בחולים עם פרפור פרוזדורים בשנת 2014- מציאות חדשה
  • נוגדי טסיות חדשים במטופלי ACS    
  • הגישה לכאבים בחזה בACS- בקהילה
  • השתלת רדיוסר בסינוס הקורונרי - טיפול חדשני בחולים עם תעוקת חזה עמידה לטיפול
  • עדכונים והתפתחויות בניתוחי לב

יו"ר הכנס:
ד"ר רוברטו איינבינדר, מומחה לרפואת משפחה,מנהל מרפאת קניון רחובות, שרותי בריאות כללית, מחוז מרכז