MEDICAL Expo
שמחה להודיע על הכנס לטיפול בהפרעות קשב בקהילה.
הכנס יתקיים ב-29.11 במלון כפר המכביה בין השעות 08:30-14:30.

הפרעת קשב קיימת בקרב כ-7%-10% מהאוכלוסייה. היא מתפתחת במשך שנות החיים הראשונות, אינה דועכת בגיל  מסוים וניתן למצוא אותה בכל שכבות הגיל. ההפרעה מתבטאת בכל תחומי החיים - עבודה, יחסים בין אישיים, למידה - ופוגעת באיכותם.

בכנס זה יוצגו עדכונים באבחון ובטיפול בהפרעת קשב בתקופות חיים שונות ובמצבים תפקודיים שונים.


בין הנושאים שיידונו בכנס:

  • תפקיד הרופא הראשוני בטיפול בהפרעת קשב
  • תפקיד רופא שניוני בטיפול בהפרעת קשב 
  • קומורבידיות בהפרעת קשב בילדים ומבוגרים
  • הטיפול התרופתי בהפרעת קשב
  • מקומן של הבדיקות הממוחשבות באבחון וטיפול בהפרעת קשב
  • הפרעת קשב במצבים של שירות צבאי, נהיגה, שינה, אכילה
  • טיפול באימון לילדים עם הפרעת קשב
  • טיפול באימון למבוגרים עם הפרעת קשב 


נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס:  ד"ר גבי וינשטיין, מומחה בנוירולוגיה, מכבי. מזכיר החברה הישראלית להפרעת קשב

                ד"ר יבגני מרזון, מנהל המחלקה לרפואת מנוהלת, חטיבת הרפואה, לאומית