הננו שמחים להודיע על  הכנס להיבטים משפטיים של הרגולציה החדשה בפארמה ובניסויים קליניים.
הכנס יתקיים ב-11 ביוני בבוקר במלון דן אכדיה הרצליה.

הרגולציה של שוק התרופות בישראל עוברת בשנים האחרונות טלטלה של ממש.
שורה של שינויי חקיקה, פסיקות של בתי המשפט ונהלים חדשים של משרד הבריאות שינו באופן דרמטי את המסגרת הרגולטורית החלה על שוק התרופות, הם משליכים על כל השחקנים בשוק.

הכנס יסקור את השינויים שחלו לאחרונה בשורה של נושאים בעלי 
חשיבות לכל העוסקים בתחום התרופות, ובהם:

החקיקה בתחום המעקב התרופתי (Pharmacovigilance)
החלת דרישות ה- GMP על תכשירים ניסיוניים המשמשים למחקר קליני
נוהל תנאי אחסון והובלה של תכשירים
שינויי הנהלים בתחום בדיקת אצווה ראשונה ושינויי אריזה
הסמכת רוקחים לתת מרשמים לתרופות
נוהל משרד הבריאות בעניין תכשירים ביוסימילריים
שינויים בחקיקת הפטנטים החלה על תחום התרופות
פסיקות בתביעות ייצוגיות בתחום התרופות

נשמח לראותכם

ועדת היגוי של הכנס:

עו"ד זוהר יהלום, זוהר יהלום, משרד עורכי דין
ד"ר דניאל כץ, מנהל שירותי הרוקחות ורוקח ארצי, לאומית
נעמי שאקו עזרא, מנכ"לית נעמי שאקו-עזרא בע"מ
ד"ר סלים חדאד, מנהל שירותי רוקחות, הקריה הרפואית רמב"ם, חיפה