MEDICAL Expo שמחה להודיע על כנס רופאי הקהילה למחלות ריאה ונשימה.
הכנס יתקיים ב-27.12 במלון דן כרמל חיפה בין השעות 08:30-15:00.

בשנים האחרונות חלו חידושים בתחום הטיפול במחלות ריאה ונשימה. טכנולוגיות מתקדמות הוכנסו לשימוש וחולים רבים נהנו מהארכת חיים ומשיפור איכותם. עם זאת, שיעור החולים איננו פוחת והדבר מצריך המשך מחקר אינטנסיבי, פיתוח דרכי מתן נסבלות של תרופות, התאמת הטיפול המיטבי לחולה ובמקביל – נקיטת דרכי מניעה אפשריות.

כנס זה יתמקד באפשרויות הטיפול במחלות במסגרת רפואת הקהילה.

בין הנושאים בהם נדון:

  • מחלת האסתמה- פתוגנזיה ואפשרויות טיפול
  • השיפור בשליטה באסתמה בקליניקה היומיומית
  • טיפולים חדשים לאסטמה קשה
  • מחלת דרכי אוויר קטנות: אבחון וניהול ברפואת הקהילה
  • טיפולים מעודכנים ב-COPD                                          
  • טיפול במחלת ריאה כרונית       
  • אבחון ודרוג של סרטן ריאה
  • עדכונים בגישה הכירורגית לטיפול בסרטן ריאה

                         

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס:
פרופ' יוחאי אדיר,
מנהל מכון ריאות, המרכז הרפואי כרמל