MEDICAL Expo  שמחה להודיע על הכנס הישראלי ל- MARKET ACCESS 

 הכנס מיועד לעוסקים בתחום התרופות בשלב שלאחר סיום הפיתוח: בכירים ממשרד הבריאות, קופות החולים, בתי חולים, מנהלי חברות, אנשי שיווק, מנהלי מוצרים, מנהלי ניסויים קליניים ותועמלנים רפואיים.

במהלך הכנס נדון בהיבטים שונים הנוגעים לשיווק תרופות וציוד רפואי בישראל: העדכון השנתי של סל התרופות, השיקולים בתיעדוף תרופות, הליך שיתוף כלל הציבור במהלך הדיונים, מודלים להרכבת הסל, הצורך במימון תרופות למחלות נדירות, ועוד.

 בין הנושאים אשר יוצגו בכנס:

  • סוגיות ואתגרים בדיוני ועדת הסל 2020, נקודת מבט הקופה הגדולה בישראל
  • שיתוף הציבור והמטופלים בתהליך עדכון סל שירותי הבריאות
  • שיקולים בתיעדוף טיפולים אונקולוגיים להכללה בסל
  • הסכמי חלוקת סיכון מבוססי תוצאות/תשלום עבור תוצאות בסל הבריאות
  • מימון ציבורי של תרופות למחלות נדירות
  • תפקיד נציגי הציבור בוועדת הסל ותרומתם לתהליך קבלת ההחלטות בוועדה 

במהלך הכנס יתקיים פאנל בנושא מחירי תרופות

 

בין המרצים:
ד"ר ניקי ליברמן, מגר' טל מורגנשטיין, רן רזניק, ד"ר וילמוש מרמלשטיין, גב' אריאלה אדיג'ס תורן, עו"ד יואל ליפשיץ, 
הרב אברהם מנלה

 

יו"ר הכנס:
ד"ר מורדי רבינוביץ',
מנכ"ל מ.ר. סל לבריאות בע"מ; לשעבר מנהל המחלקה למדיניות טכנולוגיות רפואיות, מכבי שירותי בריאות