MEDICAL Expo שמחה להודיע על הוועידה השנתית  The Israeli Market Access & Medical Marketing  לתרופות וציוד רפואי מסדרת BioEvents

בכנס ראשון מסוגו זה, המיועד לבכירים בתעשיית הפארמה והציוד הרפואי, נעסוק בהיבטים השונים של שיווק תרופות וציוד רפואי בישראל: סוגיות אתיות, נהלי שיווק ומכירה, דרכי הגשת טכנולוגיות לסל התרופות, מיתוג תרופות ואסטרטגיות השקה, קידום ושיווק בעולם ה"אמיתי" ובעולם הווירטואלי. הכנס כולל תוכן עיוני ומעשי כאחד.

בין הנושאים שיוצגו:                 

 • סל התרופות 2014
 • הקוד האתי בהקשר לפעילות חברות התרופות והציוד הרפואי: מגמות ועדכונים
 • סקירת חוקים ונהלים לפעילות שיווק ומכירות בקופות החולים ובתי החולים
 • כלכלת תרופות והכנת החלק הכלכלי בהגשות לסל התרופות
 • היבטים כלכליים והסכמי risk-sharing בהכנות לוועדת הסל
 • Market accessבראיית קופות החולים
 • Market access בעיני חברת תרופות רב-לאומית
 • ניסויים קליניים וטיפולי חמלה ככלים להצגת מוצרים בשוק
 • הערכת טכנולוגיות רפואיות בשירותי בריאות כללית
 • השקת מכשור וציוד רפואי בבתי חולים
 • תפקיד חברת הלובי קידום תרופות
 • קידום תרופות וציוד רפואי בעולם הדיגיטל: מגמות, רגולציה ואתיקה
 • מיתוג תכשיר רפואי – גישת חברה רב לאומית

הכנס מיועד לבכירים ממשרד הבריאות, קופות החולים, בתי חולים, מנהלי חברות, אנשי שיווק, מנהלי מוצרים, מנהלי ניסויים קליניים, תועמלנים רפואיים וכל העוסקים בתחום התרופות בשלב שלאחר סיום הפיתוח.

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס:
ד"ר דניאל כץ