Bio Events  שמחה להודיע על הכנס השנתי The Israeli Market Access 2015 

הכנס יתקיים ב-20 בינואר 2015 במלון דן אכדיה הרצליה בין השעות 0830-1500.

הכנס יעסוק בהיבטים שונים של שיווק תרופות בישראל:
סוגיות הנוגעות לסל התרופות, הסכמי ריסק שרינג, שת"פ בין חברות התרופות, הנגשת תרופות, לוגיסטיקה ושיווק.

 

בין הנושאים אשר יוצגו בכנס:                 

  • סל התרופות
  • הערכות כלכליות לקראת הסל בכללית
  • מנגנון אישורי תרופות בקופות– כלי אסטרטגי מרכזי
  • לוגיסטיקה - מרכיב בסיסי של מרקט אקסס, מהפיכת TPL בינלאומית
  • ניסיון נצבר בהסכמי ריסק שרינג           
  • הנגשת תרופות בעזרת תוכניות השב"ן
  • הנגשה לשוק באמצעות ניסויים קליניים וטיפולי חמלה

הכנס מיועד לבכירים ממשרד הבריאות, קופות החולים, בתי חולים, מנהלי חברות, אנשי שיווק, מנהלי מוצרים, מנהלי ניסויים קליניים, תועמלנים רפואיים וכל העוסקים בתחום התרופות בשלב שלאחר סיום הפיתוח.

 

אשמח לראותכם

יו"ר הכנס

ד"ר דניאל כץ, מנהל שירותי הרוקחות, לאומית שירותי בריאות